Jaarrekeningen, publicatiebalansen en accountantsverklaringen

Natuurlijk kunnen wij de jaarrekening voor jouw bedrijf verzorgen. Maar nog belangrijker vinden wij het advies daarna. Wat zeggen jouw cijfers? En waar moet op worden bijgestuurd? Wij laten jouw cijfers graag spreken! Verder kun je bij ons terecht voor het opstellen van begrotingen en publicatiebalansen We geven accountantsverklaringen af en verzorgen voor jou eventuele subsidieaanvragen.

Vergunning voor wettelijke controles
Voor wettelijke controles beschikken we over een Wta-vergunning, verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bekent dat wij voldoen aan de strenge eisen van AFM en onder continue controle staan.