Algemeen

Onze bedrijfsjuristen bieden juridisch advies aan mkb-ondernemers bij het voorkomen of oplossen van algemene juridische geschillen en andere juridische vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij:

  • Intellectuele eigendomsrechten
  • Incasso- en gerechtelijke invorderingsprocedures
  • Erfkwesties
  • Personen- en familierecht: opstellen echtscheidingsconvenanten
  • Bestuursrecht: bezwaarschriften, parkeervergunning
  • Internationale kwesties