Disclaimer

ETL is de (merk)naam waaronder de bij ETL Nederland Holding B.V. (ook wel aangeduid als “ETL Nederland”) aangesloten ondernemingen handelen en diensten verlenen in en/of vanuit Nederland. Elke aangesloten onderneming is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording. Zij vertegenwoordigen op geen enkele wijze ETL Nederland Holding B.V.. ETL Nederland Holding B.V. levert geen diensten aan cliënten en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van bij ETL Nederland Holding B.V. aangesloten kantoren/ondernemingen. Op www.etlnederland.nl treft u meer informatie over de juridische structuur.

De bij ETL Nederland aangesloten ondernemingen kunnen niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Op alle prijsopgaven en diensten van de bij ETL Nederland aangesloten ondernemingen zijn van toepassing de algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder nummer 43/2016. Iedere aansprakelijkheid wordt door de bij ETL Nederland aangesloten ondernemingen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van de bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Zowel de algemene voorwaarden, de eventueel op de opdracht van toepassing zijnde beroepsregels, als de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.