Denny ten Camp

Accountant

Denny ten Camp is accountant bij ETL Dales in Doetinchem en Arnhem

Over Denny

Denny werkt al ruim 20 jaar als allround adviseur/registeraccountant voor ondernemers in het MKB. De partners bij ETL zijn zelf ondernemer en snappen daardoor wat ondernemers bezig houdt. Dit geldt ook voor Denny. Hij kan vaak uit eigen ervaring spreken en streeft naar partnership met relaties en klanten. Zijn klanten zijn veelal directies van middelgrote ondernemingen en/of familiebedrijven.

Persoonlijke betrokkenheid en vooruitdenken kenmerken Denny. Zijn specialiteiten zijn onder andere: risico-analyse en -beheersingsadviezen, waardebepalingen, fusie en overname, (her-) financieringsvraagstukken en investeringsselecties.

Denny is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering en van de Beroepenveldcommissie Accountancy op de Hoge School van Arnhem en Nijmegen.
Verder is hij actief lid van diverse businessclubs.