Renate Voigt

Accountant

Renate Voigt is Accountant bij ETL Halberg

Over Renate

Renate heeft inmiddels 20 jaar ervaring in de accountancy; de laatste jaren als gecertificeerd accountant in met name de Achterhoek en Apeldoorn en omgeving. Zij is daarnaast voor haar klanten een allround adviseur; door klanten te ontzorgen en actief bij te staan, wordt meer grip gekregen op de bedrijfsvoering. Binnen het MKB is zij vooral geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers, waardoor gewerkt kan worden met een op de onderneming en de persoon afgestemde benadering.

Direct contact: renate.voigt@etl-halberg.nl