Klachtenregeling

Heb je een klacht? Bel ons op 070 – 82 00 272.
Of stuur ons je klacht via het contactformulier of schriftelijk naar: ETL Accountants en Adviseurs, Alexanderstraat 10, 2514 JL  Den Haag.

We overleggen dan of er een telefonische of persoonlijke afspraak moet worden gemaakt om de klacht nader te bekijken of toe te lichten. Mocht de klacht betrekking hebben op een medewerker van ETL Accountants en Adviseurs, dan adviseren wij je eerst te proberen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, neem dan contact op met Brenda van den Burg-Brands. Indien de klacht te maken heeft op de hiervoor genoemde persoon kun je contact opnemen met Rosemarie Wielinga-de Winter RA.

De klacht is ingediend. En nu?
ETL Accountants en Adviseurs behandelt jouw klacht met de grootste zorg en spoed. Indien het ons niet lukt binnen korte tijd inhoudelijk op de klacht in te gaan, dan informeren wij je daarover. Je kunt altijd om nadere informatie vragen. Het is onze doelstelling om jouw klacht binnen drie weken af te handelen. Na de afhandeling van jouw klacht ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging van de procedure.

Rekening houdend met de beroepsreglementen worden alle stappen die zijn genomen en/of ondernomen vastgelegd. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met de door jou verstrekte informatie om. Mocht het noodzakelijk zijn extern advies in te winnen betreffende de klacht, dan wordt jou gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie en/of bescheiden aan de externe partij ter beschikking te stellen. Wij zien er op toe dat geheimhouding van de relevante informatie en/of bescheiden blijft gewaarborgd.