22 accountants van ETL Nederland Accountants en Adviseurs hebben onlangs gezamenlijk de accountantseed afgelegd.

Alle accountants, RA en AA, lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn verplicht deze beroepseed af te leggen. De accountants die de eed hebben afgelegd zijn zich nog meer bewust van het feit dat zij als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer handelen volgens de principes van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De accountants van ETL hebben deze bijeenkomst gecombineerd met een Permanente Educatie Training. Wij zijn er trots op dat wij als ETL hiermee een stap hebben gezet ter verbetering van de professionele kwaliteit van ons beroep, in het kader van publiek belang.

img_1376-kopie