HOGE RAAD MAAKT EINDE AAN SLAPENDE DIENSTVERBANDEN

Tijd om te ontwaken!

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden (ECLI:NL:HR:2019:1734).

Slapende dienstverbanden – een dienstverband met een werknemer die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is en waarvan de loondoorbetalingsverplichting is gestopt – dienen op grond van ‘goed werkgeverschap’ op verzoek van de werknemer te worden beëindigd. De werknemer heeft daarbij recht op een transitievergoeding en de werkgever op compensatie daarvan op grond van de Wet compensatie transitievergoeding.

Er is slechts een uitzondering indien de werkgever kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit belang kan gelegen zijn in reële re-integratie mogelijkheden van de werknemer. De Hoge Raad maakt meteen duidelijk dat dit belang niet kan zijn het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de betreffende werknemer (bij ontslag wegens het bereiken van die leeftijd is immers geen transitievergoeding verschuldigd).

De transitievergoeding die is verschuldigd bij het beëindigen van een slapend dienstverband hoeft overigens niet meer te bedragen dan hetgeen verschuldigd zou zijn aan transitievergoeding op de dag dat de 104 weken arbeidsongeschikt voorbij zijn.

Neem contact met ons op! janwillem.vandendries@etlnederland.nl of bel: 070 – 82 00 272