Welke bedrijven en instellingen vallen nu onder de energiebesparingsplicht en informatieplicht per 1 juli 2019?

Voor bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen, geldt al jaren de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Per 1 juli 2019 wordt het voor deze bedrijven en instellingen verplicht de getroffen maatregelen te melden bij de overheid (RVO). Dit is de informatieplicht.

Dit geldt voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks gasverbruik > 25.000 m3 en/of een jaarlijks elektriciteitsgebruik > 50.000 kWh, www.regelhulpvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing .

Voor veel ondernemers is dit een onderwerp waar niet de focus op ligt. Dit wordt bevestigd door het zeer beperkte aantal meldingen dat tot dit moment bij RVO is geregistreerd.

Hoe kan ETL haar relaties ondersteunen?

Naast diverse communicatiecampagnes over deze aanstaande verplichting zoals via VNO-NCW en MKB-Nederland, www.wattjemoetweten.nl , kunnen wij onze klanten helpen en ontzorgen bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting. Wil je weten hoe?

Neem contact op met Han Meurs van ETL Halberg (0315 – 25 72 10 of 06 – 58 876 244) en hij helpt je verder!