Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd (Bron: Het Financieele Dagblad)

Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd (Bron: Het Financieele Dagblad)

12 oktober 2017

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's). De ondernemers met een eigen bv dreigen meer in plaats van minder belasting te moeten betalen over winsten uit het ...

Regeerakkoord: Belastingheffing over pensioen in eigen beheer in 2017 ongunstiger t.o.v. belastingheffing in de toekomst? (Bron: Pensioen Perspectief)

Regeerakkoord: Belastingheffing over pensioen in eigen beheer in 2017 ongunstiger t.o.v. belastingheffing in de toekomst? (Bron: Pensioen Perspectief)

12 oktober 2017

Regeerakkoord: Belastingheffing over afkoop PEB in 2017 ongunstiger ten opzichte van belastingheffing in de toekomst over pensioen/ODV? Bron ...

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11 oktober 2017

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde, het gaat om plannen die in de periode van ...

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

5 oktober 2017

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het ontbreken van de gezagsverhouding in de ...

Nabetaling is onderdeel loon

Nabetaling is onderdeel loon

5 oktober 2017

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn onderdeel van het loonbegrip. Onder verwijzing ...

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

5 oktober 2017

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de ...

Onzakelijke borgstelling

Onzakelijke borgstelling

5 oktober 2017

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Het aangaan van een borgstelling is ...

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

5 oktober 2017

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten. In een dergelijk geval was niet de gehele vergoeding in ...

Stakingswinst ondernemer

Stakingswinst ondernemer

28 september 2017

Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit verband ook het zelfstandig uitgeoefende beroep worden begrepen. In het kader van de ...

Berekening invorderingsrente

Berekening invorderingsrente

28 september 2017

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht. In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te ...

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28 september 2017

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast. Bij toepassing van deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning aangemerkt als een onbelaste ...

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28 september 2017

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. De meeropbrengst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De verkrijgingsprijs is de bij de ...

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21 september 2017

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aangenomen amendement, waarvoor deze verlaging als dekking dient. De verlaging is destijds ...

Afschaffing inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling

21 september 2017

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog kunnen aangeven zonder dat de Belastingdienst een ...

Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag 2017

21 september 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit. Toch bestaat het Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. Naast ...

Multiplier giftenaftrek

Multiplier giftenaftrek

21 september 2017

Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting verhoogd door vermenigvuldiging met een bepaalde factor. Het doel van deze regeling is om giften ...

Definitie geneesmiddelen

Definitie geneesmiddelen

21 september 2017

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat de wettekst te ruim is. Volgens het arrest vallen ook fluoride tandpasta en zonnebrandcrème onder het lage ...

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21 september 2017

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid betreft de omzetbelasting die verschuldigd is bij de levering van een verpande of verhypothekeerde ...

Afschaffing landbouwregeling

Afschaffing landbouwregeling

21 september 2017

De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers buiten de heffing van btw. Zij hoeven geen btw-administratie bij te houden. Omdat de landbouwer geen btw is verschuldigd over zijn ...

Maatregelen loonbelasting

Maatregelen loonbelasting

21 september 2017

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap. De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is vervallen, aanvankelijk op basis van een ...

Algemeen overleg Belastingdienst

Algemeen overleg Belastingdienst

14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal onderwerpen dat in het Algemeen overleg over de Belastingdienst is besproken. Een van de besproken onderwerpen is de Berichtenbox en dan met ...